Tôi Đã Thực Hành “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú” Như Thế Nào?

“Bí mật tư duy triệu phú” không chỉ là một cuốn sách và T. Harv Eker không chỉ là một tác giả thông thường đối với tôi! Tôi có thể không có một người cha giàu như Robert Kiyosaki nhưng tôi thật sự đã có rất nhiều người đỡ đầu như T. Harv Eker, Robert …

Tôi Đã Thực Hành “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú” Như Thế Nào? Read More »