Hướng dẫn cách viết báo cáo tổng kết hoạt động đoàn chi đoàn lớp

Các bạn cảm thấy khó khăn khi phải viết báo cáo hoạt độn chi đoàn , nó rất phức tạp và bạn không biết viết như thế nào , hãy xem bản hướng dẫn sau đây nhé

              yêu cầu về nội dung

                 báo cáo tổng kết

                  +đặc điểm tình hình  

                           -thuận lợi

                           -khó khăn:

                 +Kết quả nhận được :

                            -kết quả về học tập

                            -kết quả về rèn luyện đạo đức 

                            -kết quả đạt được trong các hoạ độn trải nghiệm sáng tạo:

  2 phương hướng nhiệm vụ:

               -đặc điểm tình hình :

                            +thuận lợi

                            + khó khăn

                             + phương hướng :

  chỉ tiêu , phấn đấu vềhọc tập: tỉ lệ học sinh giỏi , tiên tiến , thi học sinh giỏi tình , thi THPT quốc gia , đỗ đại học , cao đẳng ,….

   chỉ tiêu , phấn đấu về rèn luyệđạo đức : tỉ lệ hạnh kiểm khá , tốt , khong có học sinh vi phạm pháp luật

  chỉ tiêu phấn đấutrong các hoạt động trải nghiệm sángtạo : tham gia tích cực tham ra các hoạt động  TNST do đoàn trường , nhà trường , các cấp tổ chức , chỉ tiêu thứ hạng các hoạt độn…..

-> chỉ tiêu xếploại chi đoàn , xếp loại lớp , thứ hạn của lớp trong năm học.

 các bạn đoc kỹ nhé

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

         BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2019 VÀ                                                                              

     PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NGHIỆM KỲ 2019-2020

A Báo cáo tổng kết

 Đặc điểm tình hình:

    trong năm học 2018-2019 , đầu năm học 2019-2020 vừa qua chi đoàn ta đã tiếp nhận thêm thêm 6 học sinh mới , và có 1 học sinh được điều chỉnh sang chi đoàn khác.

đã có thêm…….thành viên được kết nạp vào đoàn nâng tổng số thành viên đã được kết nạp của tri đoàn lên …….đồng chí , chiếm tổng số ……% của chi đoàn

Xét về tổng thể chi đoàn ta có một số thuận lợi và khó khăn như nhau

 -Thuận lợi:

   +trong nhiệm kỳ vừa qua chi đoàn luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ phía chi đoàn trường và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp từ phía giáo viên chủ nhiệm

   + danh sách cán bộ lớp , BCH chi đoàn đều là những đồng chí gương mẫu ,có tinh thần trách nghiệm cao , luôn hăng hái và nhiệt tình trong các công việc của đoàn và lớp , có ý thức sáng sạo trong mọi công việc

    + phần lớn các thành viên trong chi đoàn đều là những đồng chí có ý thức kỷ luật và đạo đức tốt, có tinh thần ý thức cao trong các hoạt động tập thể , hoạt trải nhiệm các mục lao động trường và lớp

     + đánh giá trung các thành viên của lớp đều có ý thức cao trong việc đóng góp xây dựng chi đoàn vững mạnh

– khó khăn :

      +về mặt học tập chất lượng của chi đoàn ta còn chưa đồng đều , còn tồn tại một số đồng chí chưa có ý thức trong việc học tập nghiêm túc, chưa năng nổ trong việc xây dựng bài trong giờ và chuẩn bị bài ở nhà , đây là điểm chi đoàn ta cần tổng đánh giá , kiểm điểm và khắc phục trong nhiệm kỳ tới

       + theo nhận xét của chi đoàn cấp trên , chi đoàn ta còn khá yếu về các hoạt động văn nghệ , thể thao ,….các thành viên trong chi đoàn chưa thực sự nhiệt tình , chưa mạnh dạn và tự giác khi tham gia các hoạt động văn nghệ và thể thao của trường , còn có ý thức ỷ lại cao , đây là điểm mỗi thành viên của chi đoàn ta phải cẩn trọng xem xét

  Tiếp theo tôi xin  tổng kết những kết quả mà chi đoàn ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua :

   Về học tập : chi đoàn ta đứng trên top đầu về tỉ lệ học sinh giỏi ,học sinh tiên tiến của toàn trường , cụ thể là :

    số đồng chí đạt học lực loại giỏi là …..ĐC chiếm …….%trên tổng số 100%

     số đồng chí đạt học lực loại khá là ……ĐC chiếm …..%trên tổng số 100%

     số đồng chí đạt học lực trung bình là….ĐC chiếm….%trên tổng số 100%

      số đồng chí đạt học lực yếu và kém là 0 chiếm 0%trên tổng số 100%

   Về rèn luyện đạo đức : xếp loại chung chi đoàn ta nằm trong danh sách đầu về phong trào rèn luyện nhận thức và đạo đức của trường cụ thể là:

        có…….ĐC đạt hạnh kiểm tốt trên tổng số……ĐC chiếm…….%

        có …….ĐC đạt hạnh kiểm khá trên tổng số ………ĐC chiếm …….%

         không có đồng chí nào đạt hành kiểm trung bình , yếu và kém.

  Về các hoạt động ngoại khoá , trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động khác:

    chi đoàn luôn tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá , trải nghiệm mà đoàn trường tổ chức , luôn có ý thức tham gia nhiệt tình và hăng hái các hoạt động lao động tập thể , được đánh giá loại khá trong xếp loại về hoạt động văn nghệ thể dục thể thao

    trong nhiệm kỳ 2018-2019 chi đoàn đã đạt danh hiệu LỚP TIÊN TIẾN do đoàn trường bầu chọn.

B . phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2020.

  dựa trên những thuận lợi , khó khăn và các kết quả đã nêu trên tôi xin đcợc đặt ra các phương hướng , chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2019-2020 sắp tới

  • tiếp tục phát huy những điểm mạnh ,thuận lợi của chi đoàn , khắc phục những điểm còn tồn đọng , những điểm chưa tốt trong nhiệm kỳ trước 
  • đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm , hoạt động ngoại khoá của chi đoàn , nâng cao tinh thần đóng góp tham gia của mỗi đoàn viên  trên cơ sở nhiệt tình sáng tạo
  • nỗ lực nâng cao sự đồng đều về học lực của chi đoàn , các cán sự lớp , BCH chi đoàn phải có ý thức giúp đỡ nhắc nhở đôn đốc hoạt động về học tập của lớp , phấn đấu 100% thành viên đạt học lực khá, giỏi
  • về rèn luyện đạo đức và kỷ luật các thành viên trong chi đoàn bắt buộc phải có ý thức tự kiểm điểm những điểm tồn đọng trong nhiệm kỳ trước của bản thân, nỗ lực phấn đấu sửa đổi và hoàn thiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới dữ vững tỉ lệ 100% hạnh kiểm tốt và khá , nâng cao số thành viên đạt hạnh kiểm tốt
  • mọi hoạt động của chi đoàn đều tập chung cho kỳ thi THPT quốc gia 2019-2020 , cố gắng hạn chế những hoạt động không quá cần thiết. các thanh viên trong chi đoàn tập chung 100% năng lực cũng như thời gian tối đa của bản thân cho việc học và ôn tập ,

các cán bộ lớp và BCH chi đoàn phải quan tâm sát sao đến việc chuẩn bị bài ở nhà cũng như việc xây dựng bài trên lớp , ôn tập và rèn luyện của các đoàn viên trong chi đoàn . Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 100% thành viên trong chi đoàn tốt nghiệp THPT , 100% thành viên đăng ký xét duyệt đại học , cao đẳng đỗ tuyển vào trường bản thân đăng ký

trên đây là toàn bộ nội dung của bản báo cáo cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe , tôi xin hết.

ảnh minh hoạ google 1
ảnh minh hoạ google 1
ảnh minh hoạ google
ảnh minh hoạ google
ảnh minh hoạ nguồn google.
ảnh minh hoạ nguồn google.

cảm ơn đã quan tâm đọc bài viết của tôi

      chúc các đồng chí thành công và thật nhiều may mắn

81 views