Hóa đơn điện tử là gì, có bắt buộc không, các quy định, cách đăng ký sử dụng

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn thể hiện dưới dạng dữ liệu xác nhận thông tin bán hàng kết nối trược tiếp cơ quan thuế. Cả người mua, người bán và cơ quan quản lý có thể cùng lúc tra cứu, theo dõi quá trình xử lý hóa đơn.Theo quy định hạn cuối ngày …

Hóa đơn điện tử là gì, có bắt buộc không, các quy định, cách đăng ký sử dụng Read More »